SPRAWDŹ

PLAN ZAJĘĆ

Polskie związki sportowe w sportach olimpijskich i nieolimpijskich powinny wyznaczyć osobę do udziału w każdym bloku tematycznym. Do poszczególnych bloków tematycznych mogą być delegowane różne osoby. Po ukończonym szkoleniu, uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty potwierdzające podniesienie kwalifikacji. 

2021-12-07

Zarządzanie sobą i zespołem w czasie

2021-11-16

Liderki w Sporcie III

2021-11-03

Menedżer sportu

2021-10-20

Źródła finansowania w sporcie

2021-10-06

Księgowość w związkach sportowych

2021-09-22

Sportowa Perspektywa