SPRAWDŹ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Polskie związki sportowe w sportach olimpijskich i nieolimpijskich powinny wyznaczyć osobę do udziału w każdym bloku tematycznym. Do poszczególnych bloków tematycznych mogą być delegowane różne osoby. Po ukończonym szkoleniu, uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty potwierdzające podniesienie kwalifikacji. 

2024-04-17

Strategiczne podejście do marketingu w związku sportowym - cz.1

2024-04-03

Standardy ochrony małoletnich w podmiotach branży sportowej

2024-03-20

Zaawansowane zarządzanie danymi i tworzenie prezentacji cz.1

Szkolenia w roku 2023

Szkolenia w roku 2022

Szkolenia w roku 2021