WSPIERAMY
POLSKIE ZWIĄZKI SPORTOWE

KALENDARZ

SZKOLEŃ

2019-11-26

Marketing związku sportowego. Strategia marketingowa.

2019-10-21

Zarządzanie marką w sporcie

2019-10-01

Zarządzanie strategiczne związkiem sportowym

2019-09-11

Warsztaty menedżerskie

2019-07-03

Organizacja i zarządzanie związkiem sportowym