WSPIERAMY
POLSKIE ZWIĄZKI SPORTOWE

KALENDARZ

SZKOLEŃ

2021-03-03

Dobre praktyki w polskich związkach sportowych.

2020-12-10

Wymogi sanitarne w COS

2020-11-26

Liderki w sporcie cz. 4

2020-11-18

Liderki w sporcie cz. 3

2020-11-10

Interesariusze organizacji sportowych