WSPIERAMY
POLSKIE ZWIĄZKI SPORTOWE

KALENDARZ

SZKOLEŃ

2021-11-16

Liderki w Sporcie III

2021-11-03

Menedżer sportu

2021-10-20

Źródła finansowania w sporcie

2021-10-06

Księgowość w związkach sportowych

2021-09-22

Sportowa Perspektywa