WSPIERAMY
POLSKIE ZWIĄZKI SPORTOWE

KALENDARZ

SZKOLEŃ

2020-05-26

Forum Sportu i Biznesu 2020

2020-02-05

Organizacje i projekty międzynarodowe w sporcie.

2019-11-26

Marketing związku sportowego. Strategia marketingowa.

2019-10-21

Zarządzanie marką w sporcie

2019-10-01

Zarządzanie strategiczne związkiem sportowym