SPRAWDŹ

PLAN ZAJĘĆ

Polskie związki sportowe w sportach olimpijskich i nieolimpijskich powinny wyznaczyć osobę do udziału w każdym bloku tematycznym. Do poszczególnych bloków tematycznych mogą być delegowane różne osoby. Po ukończonym szkoleniu, uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty potwierdzające podniesienie kwalifikacji. 

2021-10-20

Źródła finansowania w sporcie

2021-10-06

Księgowość w związkach sportowych

2021-09-22

Sportowa Perspektywa

2021-09-08

Liderki w sporcie cz. 2

2021-09-01

Digitalizacja sportu - rozwiązania technologiczne, które zmieniają sport.

2021-06-30

Media społecznościowe jako narzędzie komunikacji polskich związków sportowych

2021-06-16

Model biznesu organizacji sportowej

2021-05-26

Liderki w sporcie cz. 1

2021-05-19

Marketing i sponsoring sportu.

2021-05-13

Zarządzanie marką organizacji sportowej.

2021-04-28

Prawo sportowe

2021-04-14

Zarządzanie projektami w sporcie__

2021-03-31

Projekty europejskie w obszarze sportu: Erasmus+ Sport.

2021-03-17

Digitalizacja sportu – rozwiązania technologiczne, które zmieniają sport.

2021-03-03

Dobre praktyki w polskich związkach sportowych.

2020-12-10

Wymogi sanitarne w COS

2020-11-26

Liderki w sporcie cz. 4

2020-11-18

Liderki w sporcie cz. 3

2020-11-10

Interesariusze organizacji sportowych

2020-11-04

Marketing związku sportowego

2020-10-28

Liderki w sporcie cz. 2

2020-10-21

Social Media w sporcie_

2020-10-07

Liderki w sporcie

2020-10-07

Prawa sportowców i ich rola w organizacjach sportowych

2020-09-30

Księgowość w związku sportowym

2020-09-28

Warsztaty menedżerskie

2020-09-17

Forum Sportu i Biznesu 2020

2020-07-01

Marketing w sporcie_

2020-06-24

Social media w sporcie.

2020-06-17

Analiza danych w sporcie.

2020-06-03

Zarządzanie projektami w sporcie. Nowe technologie w sporcie.

2020-05-27

Marketing w sporcie.

2020-05-20

Zarządzanie projektami w sporcie. Nowe technologie w sporcie.

2020-05-06

Wprowadzenie do szkoleń online.

2020-02-05

Organizacje i projekty międzynarodowe w sporcie.

2019-11-26

Marketing związku sportowego. Strategia marketingowa.

2019-10-21

Zarządzanie marką w sporcie

2019-10-01

Zarządzanie strategiczne związkiem sportowym

2019-09-11

Warsztaty menedżerskie

2019-07-03

Organizacja i zarządzanie związkiem sportowym

2019-06-05

Innowacyjne mechanizmy finansowania sportu wyczynowego

2019-05-15

Marketing związku sportowego. Social media w sporcie.

2019-04-15

Zarządzanie projektami w sporcie

2019-03-27

Społeczna odpowiedzialność sportu

2019-02-20

Transparentność i uczciwość w sporcie

2018-12-12

Kształcenie kadr w sporcie

2018-11-26

Zarządzanie projektami w związku sportowym

2018-10-22

Warsztaty menedżerskie

2018-10-01

Organizacja i zarządzanie związkiem sportowym.

2018-07-02

PR związku sportowego. Sponsoring w sporcie.

2018-06-15

Marketing związku sportowego. Social media w sporcie.

2018-05-28

Zarządzanie strategiczne w polskich związkach sportowych.

2018-04-16

Organizacja i zarządzanie w polskim związku sportowym.

2018-04-12

Dobre zarządzanie w polskich związkach sportowych.