Akademia Zarządzania Sportem

WSPIERAMY
POLSKIE ZWIĄZKI SPORTOWE

KALENDARZ

SZKOLEŃ

2018-04-12

Dobre zarządzanie w polskich związkach sportowych.

2018-04-16

Organizacja i zarządzanie w polskim związku sportowym.

2018-05-28

Zarządzanie strategiczne w polskich związkach sportowych.

2018-06-15

Marketing związku sportowego. Social media w sporcie.

2018-07-02

PR związku sportowego. Sponsoring w sporcie.