Szkolenie odbędzie się w dniach 20-21 października 2021 r. w CIC Warsaw.

Agenda

Dzień 1

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników - powitalna kawa

9:00 – 9:10 Rozpoczęcie konferencji

9:10 – 10:30 Prawne aspekty finansowania sportu w Polsce – zagadnienia wprowadzające –  dr Jarosław Bączyk

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa

10:45 – 12:15 Pozyskiwanie funduszy unijnych i krajowych dla związków sportowych. Wykład cz. 1 – Dominik Hamera

12:15 – 13:00 Obiad

13:00 - 14:45 Pozyskiwanie funduszy unijnych i krajowych dla związków sportowych. Wykład cz. 2 -  Dominik Hamera

14:45 – 15:00 Przerwa kawowa

15:00 - 16:30 Pozyskiwanie funduszy unijnych i krajowych dla związków sportowych. Wykład cz. 3 Dominik Hamera

16:30 Zakończenie  i podsumowanie

 

Dzień 2

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników - powitalna kawa

9:00 – 9:10 Rozpoczęcie konferencji

9:10 – 10:30 Pozyskiwanie funduszy unijnych i krajowych dla związków sportowych. Część teoretyczno-warsztatowa – Dominik Hamera

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa

10:45 – 12:15 Pozyskiwanie funduszy unijnych i krajowych dla związków sportowych. Część teoretyczno-warsztatowa – Dominik Hamera

12:45 – 13:00 Obiad

13:00 - 14:30 Pozyskiwanie funduszy unijnych i krajowych dla związków sportowych. Część teoretyczno-warsztatowa -  Dominik Hamera

14:30 – 14:45 Przerwa kawowa

14:45 – 15:45 Pozyskiwanie funduszy unijnych i krajowych dla związków sportowych. Część teoretyczno-warsztatowa -  Dominik Hamera

15:45 – Zakończenie  i podsumowanie

 

Prelegenci

 

dr Jarosław Bączyk

Adiunkt, zespół prawa wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego - rozprawa doktorska z dziedziny publicznego prawa gospodarczego pt.: „Sportowa działalność gospodarcza. Pomiędzy regulacją a reglamentacją.” Pracownik Kancelarii Prawnej dr hab. Mirosława Pawełczyka prof. UŚ., członek Komisji Dialogu Społecznego PZPN, członek komisji etyki IBU, członek komisji statutowej PZKIte. Pełnił funkcję: członka Komisji Ligi Ekstraklasy SA, pełnomocnika Ministra Sportu i Turystyki ds. prawnych, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów prowadzących sportową działalność gospodarczą, autor publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego i administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów w ruchu sportowym.

 

Dominik Hamera

Doradztwo, zarządzanie, tematyka unijna, coaching, procesy, motywacja.

Specjalizuje się w doradztwie biznesowym, unijnym, w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, zarządzaniu, procesami motywacyjnymi. Prowadzi szkolenia indywidualne oraz grupowe m.in. „Motywacja pracowników w zarządzaniu zespołem”, „Zarządzanie procesami w biznesie”, „Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników”, „Pozyskiwanie funduszy unijnych”, „Automatyzacja pracowników”. Od 6 lat prowadzi przedsiębiorstwo doradcze w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, zarządzania strategicznego w firmie. Zajmuje się oceną i kontrolą systemu organizacji procesów zachodzących w firmie. Właściciel i prezes firmy doradczej i szkoleniowej. Przeprowadził ponad 1000 godzin szkoleń dla firm z sektora MŚP oraz organizacji pozarządowych. Współpracuje z podmiotami ekonomii społecznej. Prowadzi diagnozy potrzeb rozwojowych oraz szkoleniowych. Prowadzi szkolenia dla właścicieli firm oraz kadry kierowniczej z zarządzania strategicznego w firmie, zarządzania procesami oraz motywacyjne.

POZOSTAŁE

SZKOLENIA

2023-05-31

Sztuka prezentacji

2023-05-24

Rachunkowość w związkach sportowych. Kadry i Płace

2023-05-10

Social media dla związków sportowych – cz.1 (Tik Tok i YouTube)

2023-04-20

Praktyczne wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych i tekstowych

2023-04-12

Plany i strategia marketingowa dla związku sportowego