Temat: Zarządzanie projektami w sporcie. Nowe technologie w sporcie.

Data: 20 maja 2020 r.

10:00 – 10:05 Przywitanie uczestników szkolenia – Dr Grzegorz Botwina, (Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy)

10:05 – 11:30 Zarządzanie projektami w sporcie – Dr  hab. Bartosz Grucza, (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

11:30 – 11:45 Przerwa

11:45 – 13:15 Zarządzanie projektami w sporcie – Dr  hab. Bartosz Grucza, (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 

 

Prelegenci:

Dr hab. Bartosz Grucza

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nauczyciel akademicki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami, zarządzania zmianą i zarządzania ryzykiem w ponad stu przedsięwzięciach w kraju i za granicą. Doradca i ekspert w instytucjach państwowych i prywatnych.

POZOSTAŁE

SZKOLENIA

2023-05-31

Sztuka prezentacji

2023-05-24

Rachunkowość w związkach sportowych. Kadry i Płace

2023-05-10

Social media dla związków sportowych – cz.1 (Tik Tok i YouTube)

2023-04-20

Praktyczne wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych i tekstowych

2023-04-12

Plany i strategia marketingowa dla związku sportowego