Temat: Prawa sportowców i ich rola w organizacjach sportowych.

Data: 7 października 2020 r.

10:00 – 10:05 Przywitanie uczestników szkolenia – Dr Grzegorz Botwina, (Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy)

10:05 – 11:30 Prawa sportowców i ich rola w organizacjach sportowych. – Paulina Tomczyk, (EU Athletes)

11:30 – 11:45 Przerwa

11:45 – 13:15 Prawa sportowców i ich rola w organizacjach sportowych. –  Paulina Tomczyk, (EU Athletes)

 

Prelegent:

Paulina Tomczyk

Sekretarz Generalny organizacji EU Athletes, Europejskiej Federacji Związków Zawodowych i Stowarzyszeń Sportowców. Pracuje w organizacji od 2015 roku, jest odpowiedzialna za koordynację wspólnej polityki 35 organizacji członkowskich i reprezentowanie ich głosu na różnych forach europejskich (Unia Europejska, Rada Europy i EPAS, Europejski Sektorowy Komitet Dialogu Społecznego ds. Sportu i Aktywnego Wypoczynku i inne). Pracowała również nad zarządzaniem ogólnoeuropejskimi projektami współpracy, w tym PROtect Integrity (ustawianie meczów) i SWAFE (równouprawnienie płci w sporcie). Jest także członkiem Komitetu Wykonawczego World Players Association.
Paulina Tomczyk posiada tytuł magistra prawa (Uniwersytet Gdański, Polska), międzynarodowego prawa publicznego (Université Jean Moulin Lyon 3, Francja) oraz europeistyki (Aix-Marseille Université, Francja).

POZOSTAŁE

SZKOLENIA

2023-05-31

Sztuka prezentacji

2023-05-24

Rachunkowość w związkach sportowych. Kadry i Płace

2023-05-10

Social media dla związków sportowych – cz.1 (Tik Tok i YouTube)

2023-04-20

Praktyczne wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych i tekstowych

2023-04-12

Plany i strategia marketingowa dla związku sportowego