Serdecznie zapraszamy na 8 tegoroczne szkolenie pn. "Krajowy system elektronicznych faktur"

9.20 Uroczyste przywitanie gości
9.30 - 11.00 Szkolenie
- Czym jest KSeF i co zmieni faktura ustrukturyzowana w księgach rachunkowych i podatkowych
- Nadawanie uprawnień do korzystania z KSeF oraz uwierzytelnianie się w KSeF
11.00 - 11.15 Przerwa kawowa
11.15 - 12.45 Szkolenie cd.
- Dokumentowanie sprzedaży. Zasady wystawiania i przesyłania faktur ustrukturyzowanych w modelu obligatoryjnym KSeF
- Dokumentowanie zakupów. Zasady doręczania faktur ustrukturyzowanych w modelu obligatoryjnym KSeF
12.45 - 13.15 Przerwa na lunch
13.15 - 14.45 Szkolenie cd.
- Dokumentowanie zakupów. Zasady doręczania faktur ustrukturyzowanych w modelu obligatoryjnym KSeF
14.45 - 15.00 Przerwa kawowa
15.00 - 16.15 Szkolenie cd.
- E-doręczenia – wybrane informacje
- pytania uczestników szkolenia
16.15 Zakończenie

 

Prelegenci:

Aneta Lech 
Doradca podatkowy, prawnik, księgowa, wykładowca i trener, przewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych w Polsce.

POZOSTAŁE

SZKOLENIA

2023-12-05

Jak zbudować skuteczną ochronę danych osobowych w branży sportowej?

2023-10-25

Szkolenie dla kadry zarządzającej

2023-10-09

Social media dla związków sportowych – cz.2

2023-09-12

Krajowy System Elektronicznych Faktur

2023-06-14

Budowanie świadomości i wspieranie równości w związkach sportowych