Temat: Interesariusze organizacji sportowych.

Data: 10 listopada 2020 r.

10:00 – 10:05 Przywitanie uczestników szkolenia – Dr Grzegorz Botwina, (Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy)

10:05 – 11:30 Interesariusze organizacji sportowych – Prof. Jolanta Żyśko, (AWF Warszawa)

11:30 – 11:45 Przerwa

11:45 – 13:15 Interesariusze organizacji sportowych – Prof. Jolanta Żyśko, (AWF Warszawa)

 

Prelegent:

Prof. Jolanta Żyśko

Prorektor ds. Promocji i Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Przewodnicząca Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej na kadencję 2020-2022.

POZOSTAŁE

SZKOLENIA

2021-04-28

Prawo sportowe

2021-04-14

Zarządzanie projektami w sporcie__

2021-03-31

Projekty europejskie w obszarze sportu: Erasmus+ Sport.

2021-03-17

Digitalizacja sportu – rozwiązania technologiczne, które zmieniają sport.

2021-03-03

Dobre praktyki w polskich związkach sportowych.