Temat: Interesariusze organizacji sportowych.

Data: 10 listopada 2020 r.

10:00 – 10:05 Przywitanie uczestników szkolenia – Dr Grzegorz Botwina, (Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy)

10:05 – 11:30 Interesariusze organizacji sportowych – Prof. Jolanta Żyśko, (AWF Warszawa)

11:30 – 11:45 Przerwa

11:45 – 13:15 Interesariusze organizacji sportowych – Prof. Jolanta Żyśko, (AWF Warszawa)

 

Prelegent:

Prof. Jolanta Żyśko

Prorektor ds. Promocji i Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Przewodnicząca Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej na kadencję 2020-2022.

POZOSTAŁE

SZKOLENIA

2023-05-31

Sztuka prezentacji

2023-05-24

Rachunkowość w związkach sportowych. Kadry i Płace

2023-05-10

Social media dla związków sportowych – cz.1 (Tik Tok i YouTube)

2023-04-20

Praktyczne wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych i tekstowych

2023-04-12

Plany i strategia marketingowa dla związku sportowego