SPRAWDŹ

PLAN ZAJĘĆ

Polskie związki sportowe w sportach olimpijskich powinny wyznaczyć jedną osobę do udziału w każdym bloku tematycznym. Do poszczególnych bloków tematycznych mogą być delegowane różne osoby. Po ukończonym szkoleniu, uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty potwierdzające podniesienie kwalifikacji. Po zakończonym rocznym cyklu szkoleniowym, polskie związki sportowe otrzymają certyfikat ukończenia programu szkoleń Akademii Zarządzania Sportem.

2018-12-12

Kształcenie kadr w sporcie

2018-11-26

Zarządzanie projektami w związku sportowym

2018-10-22

Warsztaty menedżerskie

2018-10-01

Organizacja i zarządzanie związkiem sportowym.

2018-07-02

PR związku sportowego. Sponsoring w sporcie.

2018-06-15

Marketing związku sportowego. Social media w sporcie.

2018-05-28

Zarządzanie strategiczne w polskich związkach sportowych.

2018-04-16

Organizacja i zarządzanie w polskim związku sportowym.

2018-04-12

Dobre zarządzanie w polskich związkach sportowych.